Eğitimler

STK'lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi

Kamu Harcamalarını İzleme Platformunun amacına ulaşabilmesi STK’ların kamu harcamalarını izleyebilme bilgi ve birikimi ile donanabilmeleri, bu konuda ki kapasitelerini geliştirebilmeleri ihtiyacı bulunmaktadır.

STK’ların bu konuda ortaya çıkan eğitim ve yazılı kaynak ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla, kamunun sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çocuk, eğitim, gençlik, engelli, çevre, askeri gibi alanlarda yaptığı harcamaların izlenmesine yönelik eğitim programları düzenlemesi Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından sürdürülecektir.

Bu eğitimlerin birincisi Aralık 2009 ve Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Her yıl iki kez yapılacak olan bu eğitimler temmuz ayı sonunda http://stk.bilgi.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

Kamu Harcamalarını izlemekle STK'ların yararlanabilecekleri kaynaklar:

Temel Bütçe Okuma Yazma Kılavuzu, Nurhan Yentürk, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 1,
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Çok Yıllı Bütçe İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 2,
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 3,
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Askeri ve İç Güvenlik Harcamalarını İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 4
https://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Çocuğun Korunmasına Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk ve Ayşe Beyazova, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 5,
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk ve Yörük Kurtaran, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 6
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu, Nurhan Yentürk ve Vokan Yılmaz, STK Çalışmaları – Eğitim Kitapları Bütçe İzleme Dizisi no 7
http://stk.bilgi.edu.tr/stkButce.asp

Yentürk, N. (2018) Sosyal Yardımlardan Gövenliği Türkiye’nin Kamu Harcamaları (2006-2017), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar, Kamu Harcamaları İzleme Dizisi, https://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2019/12/25/KAMU%20HARCAMA.pdf

Buğra, A. ve Keyder, Ç. (eds) (2007) Bir Temel hak olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru, İletişim Yayınları

DPT, Yıllık Programlar, www.dpt.gov.tr

DPT, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporları, www.dpt.gov.tr

Maliye Bakanlığı, Bütçe Gerekçeleri, http://www.bumko.gov.tr

Keyder, Ç., Üstundağ, N. Ağartan, T. ve Yoltar, Ç. (2007) Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, İletişim Yayınları.

Kışanak, G. (2009) Vatandaşlık Geliri Kanun Teklifi, TBMM’ye sunulmuş kanun teklifi,
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_sd.sorgu_baslangic

Buğra, A ve Keyder, Ç (2006) Sosyal Yardım Uygulamaları ve Topluma Yararlı Faaliyetler Karşılığında Asgari Gelir Desteği Uygulaması, BM Kalkınma Programı için hazırlanan rapor.

Mutluer, K. Öner, E. ve Kesik, A. (2007) Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul

www.revenuewatch.org

www.internationalbudget.org

SIPRI, Military expenditure database,
http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_database1.html

NATO, , Defence Expenditures of NATO Countries
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm?selectedLocale=en

Bayramoğlu, A. ve İnsel, A. (der) (2009): Almanak Türkiye 2006-2008, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, Sivil Toplum ve Güvenlik Sektörü Gözetimi: Sınırlar ve İmkânlar ve Medya ve Güvenlik Sektörü Gözetimi: Sınırlar ve İmkânlar, TESEV, İstanbul.

Cizre, Ü. (der) (2006) Almanak Türkiye 2005, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, TESEV, İstanbul.
http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/Almanak-2005-Turkce-Tam%20Metin.pdf

Günlük-Şenesen, G. (2002) Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri, TESEV, İstanbul.
http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/Savunma%20Harcamalari&Etkileri.pdf

WHO, Statistical Information System,
http://www.who.int/whosis/en/index.html